Bài tập Phương Pháp Tọa Độ Oxyz Online

Bài tập Phương Pháp Tọa Độ Oxyz Online CÓ Giải Chi Tiết chia làm các dạng bài tập với 3 cấp độ [5-6] [7-8] [9-10] điểm để ôn luyện

[Tất tần tật] đề thi Online chuyên đề: Phương Pháp Tọa Độ Oxyz

[Tất tần tật] đề thi Online: Ôn thi Đại Học

Nhóm trao đổi kiển thức: Group Facebook Toán Thầy Định

Chuyên đề: Góc Trong Không Gian

Bài tập mức độ [7 – 10] điểm
[7-10] Góc của đường thẳng với đường thẳng
[7-10] Góc của đường thẳng với mặt phẳng
[7-10] Góc của mặt phẳng với mặt phẳng
[Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề: Khoảng cách trong không gian

Bài tập mức độ [7 – 10] điểm
[7-10] Khoảng cách của đường thẳng với đường thẳng
[7-10] Khoảng cách của đường với mặt, mặt với mặt
[7-10] Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng
[Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề:Hệ trục tọa độ

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7-8] điểm
[5-6] Xác định tọa độ vectơ, độ dài vec tơ [7-8] Tìm tọa độ điểm
[5-6] Xác định tọa độ điểm [7-8] Tích vô hướng và ứng dụng
[5-6] Tích vô hướng và ứng dụng [7-8] Tích có hướng và ứng dụng
[5-6] Tích có hướng và ứng dụng [7-8] Một số bài toán liên quan đến vectơ, tọa độ vec tơ
[5-6] Tìm hình chiếu của điểm lên mặt phẳng, đường thẳng [Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề: Phương trình mặt cầu

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 8] điểm Bài tập mức độ [9 – 10] điểm
[5-6] Xác định tâm và bán kính [7-8] Viết phương trình mặt cầu [9-10] Bài toán cực trị
[5-6] Viết phương trình mặt cầu [7-8] Xác định tâm, bán kính của mặt cầu [9-10] Một số bài toán liên quan đến tiếp tuyến (tiếp xúc) mặt cầu
[Đang cập nhật thêm] [Đang cập nhật thêm] [Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề: Phương trình mặt phẳng

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 8] điểm Bài tập mức độ [9 – 10] điểm
[5-6] Điểm thuộc mặt phẳng [7-8] Góc của 2 mặt phẳng [9-10] Cực trị liên quan đến giá trị biểu thức
[5-6] Xác định phương trình mặt phẳng [7-8] Vị trí tương đối hai mặt [9-10] Cực trị liên quan đến góc, khoảng cách
[5-6] Xác định véc tơ pháp tuyến [7-8] Phương trình mặt phẳng qua 3 điểm [9-10] Cực trị liên quan đến bán kính, diện tích, chu vi, thể tích
[7-8] Vị trí tương đối mặt phẳng với mặt cầu [9-10] Một số bài toán liên khác quan điểm – mặt phẳng – mặt cầu
[7-8] Khoảng cách từ điểm đến mặt, khoảng cách giữa hai mặt
[7-8] Xác định phương trình mặt phẳng đoạn chắn
[7-8] Xác định phương trình mặt phẳng khi biết yếu tố vuông góc
[Đang cập nhật thêm] [Đang cập nhật thêm] [Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề: Phương trình đường thẳng

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 8] điểm Bài tập mức độ [9 – 10] điểm
[5-6] Xác định VecTo Chỉ Phương [7-8] Bài toán liên quan đến góc – khoảng cách [9-10] Cực trị lên quan đến giá trị biểu thức
[5-6] Xác định phương trình mặt phẳng có yếu tố đường thẳng [7-8] Bài toán liên quan đến vị trí tương đối [9-10] Cực trị liên quan đến khoảng cách, góc
[5-6] Xác định phương trình đường thẳng khi biết yếu tố vuông góc [7-8] Bài toán tìm điểm [9-10] Bài toán liên quan đến mặt cầu – mặt phẳng – đường thẳng
[5-6] Xác định phương trình đường thẳng khi biết yếu tố song song [7-8] Phương trình đường thẳng hình chiếu, đối xứng [9-10] Cực trị liên quan đến chu vi, diện tích, bán kính, thể tích
[5-6] Xác định phương trình đường thẳng cơ bản [7-8] Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến đường thẳng
[5-6] Bài toán liên quan khoảng cách, góc
[7-8] Xác định phương trình đường thẳng khi biết yếu tố vuông góc
[Đang cập nhật thêm] [Đang cập nhật thêm] [Đang cập nhật thêm]