Phương Pháp Tọa Độ Oxyz

Bài tập Phương Pháp Tọa Độ Oxyz Online

Bài tập Phương Pháp Tọa Độ Oxyz Online CÓ Giải Chi Tiết chia làm các dạng bài tập với 3 cấp độ [5-6] [7-8] [9-10] điểm để ôn luyện

[Tất tần tật] đề thi Online chuyên đề: Phương Pháp Tọa Độ Oxyz

[Tất tần tật] đề thi Online: Ôn thi Đại Học

Nhóm trao đổi kiển thức: Group Facebook Toán Thầy Định

Chuyên đề: Góc Trong Không Gian

Bài tập mức độ [7 – 10] điểm
[7-10] Góc của đường thẳng với đường thẳng
[7-10] Góc của đường thẳng với mặt phẳng
[7-10] Góc của mặt phẳng với mặt phẳng
[Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề: Khoảng cách trong không gian

Bài tập mức độ [7 – 10] điểm
[7-10] Khoảng cách của đường thẳng với đường thẳng
[7-10] Khoảng cách của đường với mặt, mặt với mặt
[7-10] Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng
[Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề:Hệ trục tọa độ

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7-8] điểm
[5-6] Xác định tọa độ vectơ, độ dài vec tơ [7-8] Tìm tọa độ điểm
[5-6] Xác định tọa độ điểm [7-8] Tích vô hướng và ứng dụng
[5-6] Tích vô hướng và ứng dụng [7-8] Tích có hướng và ứng dụng
[5-6] Tích có hướng và ứng dụng [7-8] Một số bài toán liên quan đến vectơ, tọa độ vec tơ
[5-6] Tìm hình chiếu của điểm lên mặt phẳng, đường thẳng [Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề: Phương trình mặt cầu

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 8] điểm Bài tập mức độ [9 – 10] điểm
[5-6] Xác định tâm và bán kính [7-8] Viết phương trình mặt cầu [9-10] Bài toán cực trị
[5-6] Viết phương trình mặt cầu [7-8] Xác định tâm, bán kính của mặt cầu [9-10] Một số bài toán liên quan đến tiếp tuyến (tiếp xúc) mặt cầu
[Đang cập nhật thêm] [Đang cập nhật thêm] [Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề: Phương trình mặt phẳng

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 8] điểm Bài tập mức độ [9 – 10] điểm
[5-6] Điểm thuộc mặt phẳng [7-8] Góc của 2 mặt phẳng [9-10] Cực trị liên quan đến giá trị biểu thức
[5-6] Xác định phương trình mặt phẳng [7-8] Vị trí tương đối hai mặt [9-10] Cực trị liên quan đến góc, khoảng cách
[5-6] Xác định véc tơ pháp tuyến [7-8] Phương trình mặt phẳng qua 3 điểm [9-10] Cực trị liên quan đến bán kính, diện tích, chu vi, thể tích
[7-8] Vị trí tương đối mặt phẳng với mặt cầu [9-10] Một số bài toán liên khác quan điểm – mặt phẳng – mặt cầu
[7-8] Khoảng cách từ điểm đến mặt, khoảng cách giữa hai mặt
[7-8] Xác định phương trình mặt phẳng đoạn chắn
[7-8] Xác định phương trình mặt phẳng khi biết yếu tố vuông góc
[Đang cập nhật thêm] [Đang cập nhật thêm] [Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề: Phương trình đường thẳng

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 8] điểm Bài tập mức độ [9 – 10] điểm
[5-6] Xác định VecTo Chỉ Phương [7-8] Bài toán liên quan đến góc – khoảng cách [9-10] Cực trị lên quan đến giá trị biểu thức
[5-6] Xác định phương trình mặt phẳng có yếu tố đường thẳng [7-8] Bài toán liên quan đến vị trí tương đối [9-10] Cực trị liên quan đến khoảng cách, góc
[5-6] Xác định phương trình đường thẳng khi biết yếu tố vuông góc [7-8] Bài toán tìm điểm [9-10] Bài toán liên quan đến mặt cầu – mặt phẳng – đường thẳng
[5-6] Xác định phương trình đường thẳng khi biết yếu tố song song [7-8] Phương trình đường thẳng hình chiếu, đối xứng [9-10] Cực trị liên quan đến chu vi, diện tích, bán kính, thể tích
[5-6] Xác định phương trình đường thẳng cơ bản [7-8] Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến đường thẳng
[5-6] Bài toán liên quan khoảng cách, góc
[7-8] Xác định phương trình đường thẳng khi biết yếu tố vuông góc
[Đang cập nhật thêm] [Đang cập nhật thêm] [Đang cập nhật thêm]
DMCA.com Protection Status