[ Tổng Hợp ] Đề thi Toán THPT

Ôn luyện môn Toán cho kì thi THPT 2021

Ôn luyện theo yêu cầu

1. Chuyên Quang Trung – Bình Phước lần 1 năm 2020

2. Chuyên Thái Bình lần 1 2020

3. Tiên Du Bắc Ninh lần 1 2020

4. THPT M.V. LÔ MÔ NÔ XỐP 2020

5. Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 1 2020

Đề thi cuối kỳ I Sở GD và ĐT Nam Định năm 2020-2021

Đề thi cuối kỳ I Sở GD và ĐT Bình Thuận năm 2020-2021

Đề thi cuối kỳ I Sở GD và ĐT An Giang năm 2020-2021

Đề thi cuối kỳ I Sở GD và ĐT Bạc Liêu năm 2020-2021

Phần Giải Tích

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
[số câu] + [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] + [Độ khó] [số câu] + [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] + [Độ khó] [số câu] + [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] + [Độ khó]
Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit
[Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra]
Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
[Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra]
Chương 4: Số phức
[Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra]

Phần Hình Học

Chương 1: Khối đa diện
[Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra]
Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
[Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra]
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian
[Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra] [Tên đề] + [Trường] + [Ngày ra]