Ôn luyện môn Toán cho kì thi THPT 2021

Kho đề thi thử môn toán THPT 2021

[Đang Cập Nhật]

Ôn luyên kiến thức THPT theo Chuyên Đề có đáp án chi tiết

Chương Chuyên đề Link bài tập
Hàm số TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ

ĐỌC ĐỒ THỊ HÀM SỐ

TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ

Tại đây
Số phức XÁC ĐỊNH SỐ PHỨC. CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC

TẬP HỢP ĐIỂM SỐ PHỨC

CỰC TRỊ SỐ PHỨC

Tại đây
Lũy Thừa – Mũ – Logarit LŨY THỪA – HÀM SỐ LŨY THỪA

CÔNG THỨC, BIẾN ĐỔI LOGARIT

HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT

PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT

BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT

Tại đây
Nguyên hàm – Tích phân NGUYÊN HÀM

TÍCH PHÂN

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

Tại đây
Khối đa diện NHẬN DIỆN KHỐI ĐA DIỆN

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ

MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP + LĂNG TRỤ

TỈ SỐ THỂ TÍCH

THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN KHÁC

THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN KHÁC

BÀI TOÁN CỰC TRỊ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Tại đây
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu KHỐI NÓN

KHỐI TRỤ

MẶT CẦU KHỐI CẦU

MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔNG HỢP KHỐI TRÒN XOAY

Tại đây
Phương pháp tọa độ GÓC TRONG KHÔNG GIAN

KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

ỨNG DỤNG HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KG

Tại đây