Số Phức

Bài tập Số Phức Online

Bài tập Số Phức Online CÓ Giải Chi Tiết chia làm các dạng bài tập với 3 cấp độ [5-6] [7-8] [9-10] điểm để ôn luyện

Nhóm trao đổi kiển thức: Group Facebook Toán Thầy Định

[Tất tần tật] đề thi Online chuyên đề: Số Phức

[Tất tần tật] đề thi Online: Ôn thi Đại Học

Chuyên đề: XÁC ĐỊNH SỐ PHỨC – CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7-10] điểm
[5-6] Biểu diễn hình học cơ bản của số phức [7-8] Xác định số phức – phép toán số phức
[5-6] Phép tính cộng trừ 2 số phức [9-10] Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước
[5-6] Phép tính nhân, chia 2 số phức [9-10] Một số bài toán liên quan đến số phức có lũy thừa bậc cao, chứa tham số
[5-6] Xác định phần thực, phần ảo của số phức [Đang cập nhật thêm]
[5-6] Xác định số phức liên hợp, số phức đối, môđun của số phức

Chuyên đề: Tập hợp điểm số phức

Bài tập mức độ [7 – 10] điểm
[7-10] Tập hợp điểm biểu diễn là một miền
[7-10] Tập hợp điểm biểu diễn là đường tròn
[7-10] Tập hợp điểm biểu diễn là đường thẳng
[7-10] Tập hợp điểm biểu diễn là đường conic
[7-10] Một số dạng toán khác
[Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề: Cực trị số phức

Bài tập mức độ [7 – 10] điểm
[9-10] Cực trị số phức
[Đang cập nhật thêm]
DMCA.com Protection Status