Nguyên Hàm – Tích Phân

Bài tập Nguyên Hàm – Tích Phân Online

Bài tập Nguyên Hàm – Tích Phân Online CÓ Giải Chi Tiết chia làm các dạng bài tập với 3 cấp độ [5-6] [7-8] [9-10] điểm để ôn luyện

Nhóm trao đổi kiển thức: Group Facebook Toán Thầy Định

[Tất tần tật] đề thi Online chuyên đề: Nguyên Hàm – Tích Phân

[Tất tần tật] đề thi Online: Ôn thi Đại Học

Chuyên đề Nguyên Hàm

Bài tập mức độ từ 5 – 8 điểm Bài tập mức độ từ 9-10 điểm
 10 câu [5-6] Nguyễn hàm cơ bản 5 câu [9-10] Một số bài toán khác liên quan đến nguyên hàm
 8 câu [7-8] Nguyên hàm cơ bản có điều kiện 5 câu [9-10] Nguyên hàm của hàm ẩn hoặc lq đến pt f(x),f’(x),f’’(x)
 8 câu [7-8] Nguyên hàm của hàm số hữu tỉ
 8 câu [7-8] Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số

Chuyên đề Tích Phân

Bài tập mức độ [5 – 8] điểm Bài tập mức độ [5 – 8] điểm
 10 câu [5-6] Sử dụng tính chất, bảng nguyên hàm cơ bản để tính tích phân 5 câu [8-10] Biến đổi
 8 câu [7-8] Tích phân cơ bản có điều kiện 5 câu [8-10] Giải bằng phương pháp đổi biến
 8 câu [7-8] Tích phân đổi biến 5 câu [8-10] Giải bằng phương pháp từng phần
 8 câu [7-8] Tích phân hàm số hữu tỷ 5 câu [8-10] Tích phân của hàm chứa dấu trị tuyệt đối
 8 câu [7-8] Tích phân từng phần 5 câu [8-10] Tích phân của hàm số lẻ và hàm số chẵn
5 câu [8-10] Tích phân nhiều hàm

Ứng dụng tích phân

Bài tập mức độ [5 – 8] điểm Bài tập mức độ [8-10] điểm
 10 câu [5-6] Ứng dụng tích phân để tìm diện tích 5 câu [9-10] Ứng dụng tích phân để giải bài toán chuyển động
 10 câu [5-6] Ứng dụng tích phân để tìm thể tích 5 câu [9-10] Ứng dụng tích phân để giải một số bài toán thực tế
 8 câu [7-8] Ứng dụng tích phân để tìm diện tích 5 câu [9-10] Ứng dụng tích phân để giải quyết một số bài toán đại số
 8 câu [7-8] Ứng dụng tích phân để tìm thể tích
DMCA.com Protection Status