Bài tập Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu Online

Bài tập Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu Online CÓ Giải Chi Tiết chia làm các dạng bài tập với 3 cấp độ [5-6] [7-8] [9-10] điểm để ôn luyện

Nhóm trao đổi kiển thức: Group Facebook Toán Thầy Định

[Tất tần tật] đề thi Online chuyên đề: Mặt Nón – Mặt Trụ – Mặt Cầu

[Tất tần tật] đề thi Online: Ôn thi Đại Học

 

Chuyên đề Khối Nón

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 8] điểm Bài tập mức độ [9 – 10] điểm
[5-6] Thể tích [7-8] Thể tích [9-10] MỘT SỐ BÀI TOÁN KHỐI NÓN KHÓ (CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ – CỰC TRỊ)
[5-6] Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện [7-8] Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện
[7-8] Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp khối đa diện

Chuyên đề Khối Trụ

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7-8] điểm Bài tập mức độ [9-10] điểm
[5-6] Thể tích [7-8] Thể tích [9-10] BÀI TOÁN KHỐI TRỤ KHÓ(CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ – CỰC TRỊ)
[7-8] Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện
[7-8] Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp khối đa diện

Chuyên đề Mặt Cầu – Khối Cầu

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 10] điểm Bài tập mức độ [9 – 10] điểm
[5-6] Thể tích [7-10] Khối chóp đều [9-10] Bài toàn thực tế – cực trị về mặt cầu khối cầu
[5-6] Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối lăng trụ [7-10] Khối cầu ngoại tiếp khối lăng trụ Đề 1 [7-10] Bài toán tổng hợp Khối Tròn Xoay
[5-6] Diện tích xung quanh, bán kính [7-10] Khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy Đề 2 [7-10] Bài toán tổng hợp Khối Tròn Xoay
[7-10] Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
[7-10] Khối chóp khác