Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu

Bài tập Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu Online

Bài tập Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu Online CÓ Giải Chi Tiết chia làm các dạng bài tập với 3 cấp độ [5-6] [7-8] [9-10] điểm để ôn luyện

Nhóm trao đổi kiển thức: Group Facebook Toán Thầy Định

[Tất tần tật] đề thi Online chuyên đề: Mặt Nón – Mặt Trụ – Mặt Cầu

[Tất tần tật] đề thi Online: Ôn thi Đại Học

 

Chuyên đề Khối Nón

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 8] điểm Bài tập mức độ [9 – 10] điểm
[5-6] Thể tích [7-8] Thể tích [9-10] MỘT SỐ BÀI TOÁN KHỐI NÓN KHÓ (CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ – CỰC TRỊ)
[5-6] Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện [7-8] Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện
[7-8] Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp khối đa diện

Chuyên đề Khối Trụ

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7-8] điểm Bài tập mức độ [9-10] điểm
[5-6] Thể tích [7-8] Thể tích [9-10] BÀI TOÁN KHỐI TRỤ KHÓ(CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ – CỰC TRỊ)
[7-8] Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện
[7-8] Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp khối đa diện

Chuyên đề Mặt Cầu – Khối Cầu

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 10] điểm Bài tập mức độ [9 – 10] điểm
[5-6] Thể tích [7-10] Khối chóp đều [9-10] Bài toàn thực tế – cực trị về mặt cầu khối cầu
[5-6] Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối lăng trụ [7-10] Khối cầu ngoại tiếp khối lăng trụ Đề 1 [7-10] Bài toán tổng hợp Khối Tròn Xoay
[5-6] Diện tích xung quanh, bán kính [7-10] Khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy Đề 2 [7-10] Bài toán tổng hợp Khối Tròn Xoay
[7-10] Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
[7-10] Khối chóp khác

DMCA.com Protection Status