Tìm cực trị của hàm số chứa trị tuyệt đối

Hàm số chứa trị tuyệt đối thì có nhiều kiểu, nhiều dạng. Cho nên cách tìm cực trị của hàm số chứa trị tuyệt đối cũng không có 1 phương pháp chung. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn một số cách tìm cực trị liên quan đến hàm có trị tuyệt đối.

tìm cực trị của hàm số chứa trị tuyệt đối

I. TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI BẰNG CÁCH PHÁ DẤU TRỊ TUYỆT ĐỐI

Trong một số trường hợp hàm đơn giản ta có thể phá dấu trị tuyệt đối để tìm cực trị, điểm cực trị.

Ví dụ:

Tìm m để hàm số y=f\left( x \right)={{x}^{2}}+2m\left| x \right|+3 có 3 điểm cực trị phân biệt.
Giải:
Tập xác định: \mathbb{R}.
Ta có: y=\left\{ \begin{matrix}  {{x}^{2}}+2mx+3\,\,\,khi\,\,\,x\ge 0 \\  {{x}^{2}}-2mx+3\,\,\,khi\,\,\,x<0 \\  \end{matrix} \right.
Do đó: y'=\left\{ \begin{matrix}  2x+2m\,\,khi\,\,x>0 \\  2x-2m\,\,khi\,\,x<0 \\  \end{matrix} \right.
Nếu m=0 thì ta có bảng xét dấu của y' như sau:

Tìm cực trị của hàm số chứa trị tuyệt đối

Nếu m>0 thì ta có bảng xét dấu của y' như sau:

cực trị hàm có dấu trị tuyệt đối

Nếu m<0 thì ta có bảng xét dấu của y' như sau:

toán thầy định

Vậy m<0 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Đề thi Online có giải: [9-10] Bài toán cực trị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Hàm số

II. TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ CÓ TRỊ TUYỆT ĐỐI BẰNG PHÉP SUY ĐỒ THỊ HOẶC BẢNG BIẾN THIÊN

Một số phép suy đồ thị thường gặp như:

Ví dụ:

Cho hàm số f\left( x \right) có đạo hàm trên \mathbb{R}, f'\left( 0 \right)\ne 0 và hàm số có 3 điểm cực trị dương. Số điểm cực trị của hàm số g\left( x \right)=f\left( \left| x \right| \right)+3 là bao nhiêu?
Giải:
Đồ thị hàm số g\left( x \right)=f\left( \left| x \right| \right)+3 có được từ đồ thị hàm số f\left( x \right) bằng cách bỏ phần bên trái trục tung. Sau đó lấy đối xứng phần bên phải trục tung qua trục tung. Cuối cùng tịnh tiến lên trên 3 đơn vị. Mặt khác f'\left( 0 \right)\ne 0 nên hàm số g\left( x \right)=f\left( \left| x \right| \right)+3 có 1 điểm cực trị x=0.
Vậy hàm số g\left( x \right)=f\left( \left| x \right| \right)+33.2+1=7 điểm cực trị.

Trên đây là 2 trong số các cách xác định cực trị của một hàm số có trị tuyệt đối. Chúc các bạn học giỏi và thành công!

Xem thêm:

Hàm số -