Phương trình mũ và logarit thường gặp

Bài viết sau đây giới thiệu đến các bạn các phương pháp giải phương trình mũ và logarit ở một số dạng thường gặp.

Content

PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT CƠ BẢN

Phương trình mũ cơ bản là phương trình có dạng

phương trình mũ logarittrong đó a là số thực dương khác 1, b là số thực.

Nếu b là số không dương thì phương trình đã cho vô nghiệm.

Nếu b là số dương thì phương trình có nghiệm duy nhất

Phương trình logarit cơ bản là phương trình có dạng

trong đó a là số thực dương khác 1, b là số thực.

Không giống phương trình mũ cơ bản có trường hợp vô nghiệm. Phương trình logarit cơ bản luôn luôn có nghiệm và nghiệm đó duy nhất

phương trình bất phương trình mũ và logarit

DẠNG PHƯƠNG TRÌNH MŨ THƯỜNG GẶP

Dạng 1: Logarit hóa cùng cơ số

trong đó a là số thực dương khác 1.

Cách giải:

giải phương trình mũ logarit

Dạng 2: Logarit hóa khác cơ số

trong đó a và b là các số thực dương khác 1.

Cách giải:

giải phương trình mũ và logarit

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Hàm số lũy thừa – Mũ – Logarit

Dạng 3: Đặt ẩn phụ 1 cơ số

Dạng 4: Phương trình dạngĐể giải dạng phương trình này ta thường chia cả 2 vế của phương trình cho một trong các biểu thức

Từ đó quy phương trình về dạng 3.

Dạng 5: Phương trình dạng

phương trình mũ đặc biệt

trong đó

Để giải dạng phương trình này ta đặt

từ đó quy về phương trình bậc 2 đối với t.

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Hàm số lũy thừa – Mũ – Logarit

DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT THƯỜNG GẶP

Dạng 1: Mũ hóa cùng cơ số

đưa về cùng cơ số

Dạng 2: Đặt ẩn phụ

Dạng 3: Logarit hóa khác cơ số

Để giải phương trình dạng này ta đặt

phương trình mũ logarit

Đề thi Online có giải chi tiết Phương trình Mũ – Logarit

Bài tập mức độ [5 – 8] điểm Bài tập mức độ [7-8] điểm Bài tập mức độ [9-10] điểm
[5-6] PT mũ – Phương trình cơ bản [7-8] Phương trình logarit – Dạng đặt ẩn phụ
[5-6] PT mũ – Biến đổi đưa về dạng cơ bản [7-8] Phương trình logarit – Dạng đưa về cùng cơ số [9-10] Phương trình logarit chứa tham số
[5-6] PT Logarit – Phương trình cơ bản [7-8] Phương trình logarit – Dạng hàm số, đánh giá [9-10] Phương trình kết hợp của mũ và logarit chứa tham số
[5-6] PT Logarit – Biến đổi đưa về phương trình cơ bản [7-8] Phương trình logarit – Dạng mũ hóa
[7-8] Phương trình mũ – Dạng đặt ẩn phụ
[7-8] Phương trình mũ – Dạng đưa về cùng cơ số
[7-8] Phương trình mũ – Dạng hàm số, đánh giá
[7-8] Phương trình mũ – Dạng logarit hóa
[7-8] Phương trình tổ hợp mũ và logarit

Trên đây là một số dạng phương trình mũ logarit thường gặp mà các bạn nên nhớ để phục vụ cho việc học tập cũng như ôn tập của mình. Chúc các bạn thành công!

Lũy Thừa - Lôgarit -