Tập xác định của hàm số mũ lũy thừa lôgarit

Tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, logarit tìm như thế nào?. Bài viết dưới đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn các tìm tập xác định của ba loại hàm số kể trên. Hãy cùng theo dõi nhé!

Content

I. TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ MŨ

Với hàm số mũ

Cách tìm tập xác định hàm số mũ

thì không có điều kiện. Nghĩa là tập xác định của nó là R.

Vì vậy khi chúng ta gặp bài toán tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số mũ

Thì ta chỉ viết điều kiện để cho u(x) xác định.

Ví dụ:

Tìm tập xác định của hàm số

hàm số mũ logarit

Lời giải:

tập xác định hàm số mũ

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Hàm số lũy thừa – Mũ – Logarit

II. TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ LOGARIT

Hàm số logarit

điều kiện hàm số mũ

có tập xác định là (0;+∞).

Vì vậy với bài toán tìm tập xác định của hàm số

ham so logarit

thì điều kiện xác định là u(x)>0 và u(x) xác định.

Ví dụ:

Tìm tập xác định của hàm số sau

điều kiện logarit

Lời giải:

tập xác định của hàm số loogarit

II. TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA

Theo quy ước của sách giáo khoa giải tích 12 thì hàm số lũy thừa có tập xác định phụ thuộc vào lũy thừa. Có tất cả 3 trường hợp khác nhau về lũy thừa ảnh hưởng đến tập xác định là: Lũy thừa với số mũ nguyên dương; Lũy thừa số mũ nguyên không dương; Lũy thừa số mũ không nguyên.

Ở đây chúng ta xét hàm số lũy thừa dạng

tìm tập xác định của hàm số mũ logarit

Ngoài điều kiện để u(x) xác định. Chúng ta xét các trường hợp như đã nói ở trên theo sơ đồ sau:

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Hàm số lũy thừa – Mũ – Logarit

Cách tìm tập xác định hàm số lũy thừa

Cách tìm tập xác định hàm số lũy thừa

Ví dụ:

Tìm tập xác định của hàm số

đồ thị hàm số mũ và logarit

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Hàm số lũy thừa – Mũ – Logarit

Lời giải:

Tìm tập xác định của hàm số mũ logarit

Trên đây là cách tìm tập xác định của 3 loại hàm số: Lũy thừa; Mũ; Logarit. Mà toanthaydinh.com gửi tới các bạn. Hãy ghi nhớ để vận dụng vào các bài toán mà các bạn gặp phải. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Đồ thị hàm số logarit

Lũy Thừa - Lôgarit -