Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số

Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số gồm những dạng nào? Trước hết cực trị hàm số là một dạng toán có trong đề thi THPTQG. Có cả ở câu nhận biết và câu vận dụng. Vì vậy luyện tập  trắc nghiệm cực trị là một việc làm tất yếu và cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ cố gắng phân loại thành các dạng toán để các em có thể dễ dàng luyện tập hơn. Số lượng câu hỏi mỗi dạng dao động từ 3 đến 5 câu.Hãy làm trước sau đó click vào đề để xem đáp án nhé. Nếu có khó khăn gì hãy xem lại bài viết cực trị hàm số . Let’s go!

Content

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

✔ TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ CHO BỞI BIỂU THỨC

Đối với dạng này ta tiến hành theo các bước: Tìm tập xác định » Tính đạo hàm » Tìm nghiệm của đạo hàm » Xét dấu đạo hàm » Kết luận.

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Cực trị Hàm số

BÀI TẬP CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ VIOLET

✔ TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ CHO BỞI BIỂU THỨC CỦA ĐẠO HÀM

Với dạng này chúng ta không cần tính đạo hàm như dạng trên vì đạo hàm có sẵn rồi. Ở đây có câu 4-5 là câu vận dụng có yếu tố hàm hợp.Câu hỏi trắc nghiệm cực trị của hàm số

 

(Đang cập nhật)

Xem thêm:

Cực trị của hàm số – Phương pháp giải

Hàm số -