Hàm số

[Tổng Hợp] Bài tập Hàm Số Online – Có giải

Bài tập Hàm Số Online CÓ Giải Chi Tiết chia làm các dạng bài tập với 3 cấp độ [5-6] [7-8] [9-10] điểm để ôn luyện

[Tất tần tật] đề thi Online chuyên đề: Hàm Số

[Tất tần tật] đề thi Online: Ôn thi Đại Học

Nhóm trao đổi kiển thức: Group Facebook Toán Thầy Định

Chuyên đề: Cực trị của Hàm Số

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7-8] điểm Bài tập mức độ [9-10] điểm
[5-6] Tìm cực trị của hàm số khi biết y, y’ [7-8] Đường thẳng đi qua 2 điểm [9-10] Bài toán cực trị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối
[5-6] Tìm cực trị của hàm số dựa vào bảng biến thiên, đồ thị của hàm số y, y’ [9-10] Tìm m để hàm số f(u) thỏa mãn điều kiện cho trước
  [7-8] Tìm m để hàm số bậc 3 có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước

 

  [7-8] Tìm m để hàm số bậc 2 trên bậc 1 có cực trị thỏa mãn yêu cầu bài toán  
[7-8] Tìm m để hàm số đạt cực trị tại x = x0 (Dạng 1)
[7-8] Tìm m để hàm số đạt cực trị tại x = x0 (Dạng 2)
[7-8] Tìm m để hàm số trùng phương có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước
[Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề: GTLN – GTNN của Hàm số

Bài tập mức độ [5 – 8] điểm Bài tập mức độ [9-10] điểm
[5-6] Xác định GTNN-GTLN của hàm số trên khoảng (a;b) [9-10] GTLN-GTNN hàm ẩn, hàm hợp
[5-6] Xác định GTNN-GTLN của hàm số trên đoạn [9-10] Ứng dụng gtln-gtnn giải bài toán thực tế
[5-6] Xác định GTNN_GTLN của hàm số thông qua đồ thị, bảng biến thiên [9-10] Định m để GTLN-GTNN của hàm số chứa dấu GTTĐ thỏa mãn ĐK
[7-8] Định m để GTLN-GTNN của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước
[Đang cập nhật thêm] [Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề: Tiệm cận đồ thị hàm số

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 10] điểm Bài tập mức độ [9-10] điểm
[5-6] Xác định đường tiệm cận thông qua bảng biến thiên, đồ thị [7-8] Xác định đường tiệm cận đồ thị hàm số thông hàm số cho trước
 

 

  [Đang cập nhật thêm]

Chuyên đề: Đọc đồ thị hàm số

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 10] điểm
[5-6] Nhận dạng hàm số thường gặp thông qua đồ thị [7-8] Xét dấu của các hệ số hàm số thông qua đồ thị
[7-8] Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối (BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ)
  [Đang cập nhật thêm]
DMCA.com Protection Status