Chuyên đề tổ hợp xác suất P1: Đếm số tự nhiên

Bài viết dưới đây tôi tổng hợp chuyên đề tổ hợp xác suất theo dạng toán thường gặp. Phần 1 này sẽ là các bài toán điển hình về đếm các số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu cho trước. Các bạn đọc bài viết để tìm hiểu thêm nhé!

CHUYÊN ĐỀ TỔ HỢP XÁC SUẤT PHẦN 1
MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐẾM LIÊN QUAN ĐẾN SỐ TỰ NHIÊN

Câu 1:

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5?

Lời giải:

chuyên đề tổ hợp xác suất lớp 11

Câu 2:

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5?

Lời giải:

chuyên đề tổ hợp xác suất violet

Câu 3:

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có ba chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5?

Lời giải:

Câu 4:

Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5?

Lời giải:

Câu 5:

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số. Trong đó chữ số  trong đó mỗi chữ số  1, 2, 3 xuất hiện đúng 1 lần. Chữ số 4 xuất hiện đúng 2 lần. Chữ số 5 xuất hiện đúng 3 lần.

Lời giải:

chuyên đề xác suất

Câu 6:

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 3?

Lời giải:

Câu 7.

Có bao nhiêu số tự nhiên (gồm cả số 0) nhỏ hơn 1000 được lập từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4?

Lời giải:

Câu 8.

Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?

Lời giải:

bài tập tổ hợp xác suất

Câu 9.

Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số và các chữ số đôi một khác nhau?

Lời giải:

Trên đây là một số bài toán đếm điển hình liên quan tới số tự nhiên. Chúc các bạn học giỏi và thành công!

Xem thêm:

Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển như thế nào?

Tổ hợp xác suất -