Cấp số cộng, công sai là gì? Lý thuyết và công thức tính cấp số cộng

Cấp số cộng là gì? Công sai là gì? Bài viết dưới đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn các công thức liên quan đến nội dung này. Hãy theo dõi bài viết để tìm hiểu nhé!

I. CẤP SỐ CỘNG LÀ GÌ

Một dãy vô hạn hoặc hữu hạn được gọi là một cấp sô’ cộng. Nếu mọi số hạng (trừ số hạng đầu) đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số không đổi. Số không đổi đó được gọi là công sai.

chuyên đề cấp số cộng

Ví dụ:

lý thuyết cấp số cộng

II. CÔNG THỨC CẤP SỐ CỘNG

Công thức 1: Công thức định nghĩa

cấp số cộng công thức

Công thức 2: Tính số hạng tổng quát thông qua số hạng đầu và công sai

công thức tính tổng cấp số cộng

Công thức 3: Công thức liên hệ với hai số hạng liền kề

Công thức 4: Công thức liên hệ giữa hai số hạng bất kỳ

công thức tính cấp số cộng

Công thức 5.1: Công thức tính tổng n số hạng đầu (tổng riêng thứ n) thông qua số hạng đầu và số hạng thứ n

tổng của cấp số cộng
Công thức 5.2: Công thức tính tổng n số hạng đầu (tổng riêng thứ n) thông qua số hạng đầu và công sai

tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng

Ví dụ 1:

Lời giải:

Áp dụng công thức 2, ta có công thức số hạng tổng quát là:

Ví dụ 2:

Lời giải:

Ví dụ 3:

Lời giải:

Trên đây là định nghĩa và các công thức của cấp sô’ cộng mà toanthaydinh.com giới thiệu đến các bạn. Các công thức xoay quanh các giá trị: Số hạng đầu; Số hạng tổng quát; Công sai; Tổng riêng thứ n. Đề bài thường cho 1 số giá trị và yêu cầu tính các giá trị còn lại. Để làm được thì các bạn phải nhớ được các công thức. Nên các bạn hãy ghi nhớ các công thức để vận dụng nhé. Chúc các bạn thành công và học giỏi!

Xem thêm:

Công thức cấp số công và cấp số nhân

Cấp số cộng, công sai là gì? Lý thuyết và công thức tính cấp số cộng

Cấp số cộng cấp số nhân -