Tích phân hàm ẩn – Lý thuyết và bài tập minh họa

Tích phân hàm ẩn là dạng tích phân mà ở đó hàm số bị ẩn đi. Tức là hàm số không được cho dưới dạng tường minh là một công thức. Sau đây chúng ta sẽ phân loại tích phân hàm ẩn theo các dạng: Cần sử dụng định nghĩa nguyên hàm, tích phân; sử … Đọc tiếp Tích phân hàm ẩn – Lý thuyết và bài tập minh họa